Menu
Zamknij menu
Zaloguj się
 • Opis szkolenia
 • Zakres
 • Gwarancje
 • Egzamin

Opis szkolenia

This course covers the following key elements of Microsoft 365 administration: Microsoft 365 tenant management, Microsoft 365 identity synchronization, and Microsoft 365 security and compliance.

In Microsoft 365 tenant management, you learn how to configure your Microsoft 365 tenant, including your organizational profile, tenant subscription options, component services, user accounts and licenses, security groups, and administrative roles. You then transition to configuring Microsoft 365, with a primary focus on configuring Office client connectivity. Finally, you explore how to manage user-driven client installations of Microsoft 365 Apps for enterprise deployments.

The course then transitions to an in-depth examination of Microsoft 365 identity synchronization, with a focus on Azure Active Directory Connect and Connect Cloud Sync. You learn how to plan for and implement each of these directory synchronization options, how to manage synchronized identities, and how to implement password management in Microsoft 365 using multifactor authentication and self-service password management.

In Microsoft 365 security management, you begin examining the common types of threat vectors and data breaches facing organizations today. You then learn how Microsoft 365’s security solutions address each of these threats. You are introduced to the Microsoft Secure Score, as well as to Azure Active Directory Identity Protection. You then learn how to manage the Microsoft 365 security services, including Exchange Online Protection, Safe Attachments, and Safe Links. Finally, you are introduced to the various reports that monitor an organization’s security health. You then transition from security services to threat intelligence; specifically, using Microsoft 365 Defender, Microsoft Defender for Cloud Apps, and Microsoft Defender for Endpoint.

Once you have this understanding of Microsoft 365’s security suite, you then examine the key components of Microsoft 365 compliance management. This begins with an overview of all key aspects of data governance, including data archiving and retention, Microsoft Purview message encryption, and data loss prevention (DLP). You then delve deeper into archiving and retention, paying particular attention to Microsoft Purview insider risk management, information barriers, and DLP policies. You then examine how to implement these compliance features by using data classification and sensitivity labels.

Target audience

This course is designed for persons aspiring to the Microsoft 365 Administrator role and have completed at least one of the Microsoft 365 role-based administrator certification paths.

Prerequisites

Before attending this course, students must have:

 • Completed a role-based administrator course such as Messaging, Teamwork, Security, Compliance, or Collaboration.
 • A proficient understanding of DNS and basic functional experience with Microsoft 365 services.
 • A proficient understanding of general IT practices.
 • A working knowledge of PowerShell.

Zakres

Configure your Microsoft 365 tenant

Manage your Microsoft 365 tenant

Implement identity synchronization

Explore security metrics in Microsoft 365 Defender

Manage your security services in Microsoft 365 Defender

Implement threat protection by using Microsoft 365 Defender

Explore data governance in Microsoft 365

Implement compliance in Microsoft 365

Manage compliance in Microsoft 365

Gwarancje

 • Gwarancja terminu szkolenia

  Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną

  Warunki programu

  1. Planowane terminy kursów objętych programem mogą zostać zmienione wyłącznie w przypadku wystąpienia problemów natury organizacyjnej lub technicznej niezależnych od Asseco Data Systems powodujących, że przeprowadzenie kursu nie jest możliwe, a których nie można było przewidzieć. Wówczas Klient zostanie pisemnie poinformowany o okolicznościach oraz otrzyma propozycję kolejnego możliwego terminu.
  2. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt. 1 oraz zmiany terminu kursu objętego programem, Klient zostanie poinformowany o ww. okolicznościach, nowych terminach kursu oraz w ramach rekompensaty otrzyma dodatkowy rabat w wysokości 10% bez względu na wysokość wcześniej uzyskanych rabatów.
 • Gwarancja 100% satysfakcji

  Dzięki najwyższej jakości szkoleń oferowanych przez Asseco Academy, zapewniamy naszym klientom Gwarancję 100% satysfakcji z udziału w szkoleniach. Oznacza to, że każdy uczestnik szkolenia otrzymuje od Asseco Academy prawo jego bezpłatnego powtórzenia w sytuacji, w której odczuwa taką potrzebę.

  Wystarczy zgłosić chęć powtórzenia szkolenia oraz wybrać termin i miejsce szkolenia, spośród terminów i miejsc dostępnych w harmonogramie szkoleń Asseco Data Systems.

  Warunki programu

  1. Gwarancja satysfakcji dotyczy szkoleń Asseco Academy realizowanych w grupach otwartych zgodnie z ich kalendarzem i obowiązuje w ciągu 6 miesięcy od daty zakończenia szkolenia lub 12 miesięcy w przypadku Klienów, którzy posiadają podpisaną umowę partnerską z Asseco Data Systems
  2. Osoba korzystająca z programu ma prawo do ponownego, jednokrotnego udziału w danym szkoleniu w dowolnie wybranym przez siebie terminie i miejscu spośród dostępnych terminów imiejsc, w których dane szkolenie zostanie potwierdzone do realizacji przez Asseco Data Systems.
  3. Osoba biorąca ponowny udział w danym szkoleniu korzysta z materiałów szkoleniowych otrzymanych podczas pierwszego szkolenia
 • Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

  Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.

  Warunki programu

  1. Warunkiem skorzystania z programu jest zgłoszenie na wybrane szkolenie minimum 7 uczestników.
  2. Klient jest odpowiedzialny za zapewnienie Sali szkoleniowej lub konferencyjnej niezbędnej do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu.
 • Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

  Warunki programu

  1. Warunkiem skorzystania z programu jest zgłoszenie na wybrane szkolenie minimum 7 uczestników o zbieżnych potrzebach rozwojowych i oczekiwaniach wobec zakresu szkolenia.
 • Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego

  Program Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego daje Klientom możliwość bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniu, dzięki czemu Klient może zweryfikować jakość świadczonych usług przez Asseco Data Systems i bezpośrednio zapoznać się z ofertą przed podjęciem decyzji o inwestycji w rozwój umiejętności własnych lub swoich pracowników.

  Warunki programu

  1. Program daje możliwość uczestnictwa w roli słuchacza w 3-godzinnej sesji dowolnego szkolenia, spośród szkoleń potwierdzonych do realizacji przez Asseco Data Systems.
  2. Uczestnictwo w programie nie uprawnia do dostępu do laboratoriów, otrzymania materiałów szkoleniowych oraz cateringu.

Egzamin

 • Pearson/VUE MCP Exam Voucher

  Pearson/VUE MCP Exam Voucher

  Voucher na egzamin Microsoft (jedno podejście).

  Voucher na egzamin, do wykorzystania w centrum egzaminacyjnym Pearson VUE (w tym na egzaminach on-line), może być wykorzystany przez 1 rok od zakupu.

 • Microsoft Practice Test Voucher

  Voucher na dostęp do oficjalnych testów przygotowujących do egzaminu Microsoft (opracowanych przez MeasureUp).

  Voucher powinien być aktywowany na stronie marketplace.measureup.com w przeciągu 6 miesięcy od daty zakupu. Dostęp online do testów jest ważny przez 30 dni od aktywacji.

Harmonogram szkoleń

Zdalnie

… jeśli cenisz sobie możliwość nauki z trenerem i innymi uczestnikami, z dowolnego miejsca bez konieczności dojazdu.

Stacjonarnie

… jeśli chesz się uczyć, siedząc w jednej sali z trenerem i innymi uczestnikami.

Online

… jeśli chcesz uczyć się z materiałów dostępnych przez interenet w dowolnym miejscu o dowolnym czasie

Filtry:

Szkolenie: MS-102T00

Microsoft 365 Administrator

Data
Forma
Język
Dodatkowe informacje
Cena
07.10 – 11.10
 • gwarancja terminu
Oferta
Wirtualna klasa
polski
3 555 zł 2 995 zł netto
Dodaj do koszyka
18.11 – 22.11
Wirtualna klasa
polski
3 555 zł netto
Dodaj do koszyka
02.12 – 06.12
Wirtualna klasa
polski
3 555 zł netto
Dodaj do koszyka

Filtry:

Szkolenie: MS-102T00

Microsoft 365 Administrator

Data
Lokalizacja
Język
Dodatkowe informacje
Cena

Obecnie nie ma szkoleń w wybranej formie.

Filtry:

Szkolenie: MS-102T00

Microsoft 365 Administrator

Dostęp do szkolenia
Forma
Język
Dodatkowe informacje
Cena

Obecnie nie ma szkoleń w wybranej formie.

Szukasz szkolenia w innym terminie?