Menu
Zamknij menu
Zaloguj się
Asseco Academy » Katalog szkoleń » Microsoft Security, Compliance, and Identity Fundamentals

Szkolenie SC-900T00

Microsoft Security, Compliance, and Identity Fundamentals

Akredytacja

 • Opis szkolenia
 • Zakres
 • Oferty
 • Gwarancje
 • Egzamin

Opis szkolenia

The Microsoft Security, Compliance, and Identity Fundamentals course enables you to gain knowledge of Microsoft security, compliance, and identity (SCI) solutions and how Microsoft SCI solutions provide holistic, end-to-end cybersecurity capabilities.

In this course you will:

 • Learn about the concepts of security, compliance, and identity.
 • Learn about the capabilities of Microsoft Entra (formerly Azure Active Directory)
 • Learn about the capabilities of Microsoft security solutions.
 • Learn about the capabilities of Microsoft compliance solutions.

Audience Profile

The audience for this course is looking to familiarize themselves with the fundamentals of security, compliance, and identity (SCI) across cloud-based and related Microsoft services. The content for this course aligns to the SC-900 exam objective domain. Candidates should be familiar with Microsoft Azure and Microsoft 365 and understand how Microsoft security, compliance, and identity solutions can span across these solution areas to provide a holistic and end-to-end solution.

Zakres

Describe the concepts of security, compliance, and identity

Describe security and compliance concepts

 • Describe the shared responsibility and the defense in depth security models.
 • Describe the Zero Trust model.
 • Describe the concepts of encryption and hashing.
 • Describe some basic compliance concepts.

Describe identity concepts

 • Understand the difference between authentication and authorization.
 • Describe the concept of identity as a security perimeter.
 • Describe identity-related services

Describe the capabilities of Microsoft Entra ID

Describe the function and identity types of Microsoft Entra ID.

 • Describe the core functionality of Microsoft Entra ID.
 • Describe the types of identities supported by Microsoft Entra ID.
 • Describe the concept of hybrid identity as supported by Microsoft Entra ID.

Describe the authentication capabilities of Microsoft Entra ID.

 • Describe the authentication methods of Microsoft Entra ID.
 • Describe multifactor authentication in Microsoft Entra ID.
 • Describe the password protection and management capabilities of Microsoft Entra ID.

Describe the access management capabilities of Microsoft Entra ID.

 • Describe Conditional Access and its benefits.
 • Describe Microsoft Entra ID roles and role-based access control (RBAC).

Describe the identity protection and governance capabilities of Microsoft Entra.

 • Describe the identity governance capabilities of Microsoft Entra.
 • Describe Privileged Identity Management (PIM).
 • Describe the capabilities of Microsoft Entra Identity Protection.
 • Describe permissions management.

Describe the capabilities of Microsoft security solutions

Describe core infrastructure security services in Azure

 • Describe Azure security capabilities for protecting your network.
 • Describe Azure Bastion.
 • Describe Azure Key Vault.

Describe security management capabilities of Azure

 • Describe Azure security capabilities for protecting your network.
 • Describe how security policies and initiatives improve cloud security posture.
 • Describe how the three pillars of Microsoft Defender for Cloud protect against cyberthreats and vulnerabilities.

Describe capabilities of Microsoft Sentinel

 • Describe the security concepts for SIEM and SOAR.
 • Describe how Microsoft Sentinel provides threat detection and mitigation.
 • Describe Microsoft Security Copilot.

Describe threat protection with Microsoft 365 Defender

 • Describe the Microsoft 365 Defender service.
 • Describe how Microsoft 365 Defender provides integrated protection against sophisticated attacks.
 • Describe and explore the Microsoft 365 Defender portal.

Describe the capabilities of Microsoft compliance solutions

Describe Microsoft’s Service Trust portal and privacy capabilities.

 • Describe the offerings of the Service Trust Portal.
 • Describe Microsoft’s privacy principles.
 • Describe Microsoft Priva.

Describe the compliance management capabilities in Microsoft Purview.

 • Explore the Microsoft Purview compliance portal.
 • Describe Compliance Manager.
 • Describe the use and benefits of compliance score.

Describe information protection, data life cycle management, and data governance capabilities in Microsoft Purview.

 • Describe the data classification capabilities of Microsoft Purview.
 • Describe data loss prevention in Microsoft Purview.
 • Describe records management in Microsoft Purview.
 • Describe the unified data governance solutions of Microsoft Purview.

Describe insider risk capabilities in Microsoft Purview.

 • Describe how Microsoft Purview can help organizations identify insider risks and take appropriate action.

Describe eDiscovery and audit capabilities in Microsoft Purview.

 • Describe the eDiscovery capabilities of Microsoft Purview.
 • Describe the auditing capabilities of Microsoft Purview.

identity.

 • Learn about the capabilities of Microsoft Entra (formerly Azure Active Directory)
 • Learn about the capabilities of Microsoft security solutions.
 • Learn about the capabilities of Microsoft compliance solutions.

Audience Profile

The audience for this course is looking to familiarize themselves with the fundamentals of security, compliance, and identity (SCI) across cloud-based and related Microsoft services. The content for this course aligns to the SC-900 exam objective domain. Candidates should be familiar with Microsoft Azure and Microsoft 365 and understand how Microsoft security, compliance, and identity solutions can span across these solution areas to provide a holistic and end-to-end solution.

Oferty

 • Microsoft Unlimited

  Asseco Academy oferuje możliwość udziału w nielimitowanej ilości autoryzowanych szkoleń Microsoft na 12 miesięcy od daty zakupu. Szkolenia odbywają się w Wirtualnej klasie, na żywo, z certyfikowanym trenerem Microsoft. Płacisz raz za abonament Microsoft Unlimited i korzystasz bez ograniczeń z pełnego wachlarza szkoleń online  w terminach gwarantowanych dostępnych w Asseco Academy.
  W pakiecie otrzymujesz również 2 vouchery na egzaminy Microsoft!

Gwarancje

 • Gwarancja terminu szkolenia

  Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną

  Warunki programu

  1. Planowane terminy kursów objętych programem mogą zostać zmienione wyłącznie w przypadku wystąpienia problemów natury organizacyjnej lub technicznej niezależnych od Asseco Data Systems powodujących, że przeprowadzenie kursu nie jest możliwe, a których nie można było przewidzieć. Wówczas Klient zostanie pisemnie poinformowany o okolicznościach oraz otrzyma propozycję kolejnego możliwego terminu.
  2. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt. 1 oraz zmiany terminu kursu objętego programem, Klient zostanie poinformowany o ww. okolicznościach, nowych terminach kursu oraz w ramach rekompensaty otrzyma dodatkowy rabat w wysokości 10% bez względu na wysokość wcześniej uzyskanych rabatów.
 • Gwarancja 100% satysfakcji

  Dzięki najwyższej jakości szkoleń oferowanych przez Asseco Academy, zapewniamy naszym klientom Gwarancję 100% satysfakcji z udziału w szkoleniach. Oznacza to, że każdy uczestnik szkolenia otrzymuje od Asseco Academy prawo jego bezpłatnego powtórzenia w sytuacji, w której odczuwa taką potrzebę.

  Wystarczy zgłosić chęć powtórzenia szkolenia oraz wybrać termin i miejsce szkolenia, spośród terminów i miejsc dostępnych w harmonogramie szkoleń Asseco Data Systems.

  Warunki programu

  1. Gwarancja satysfakcji dotyczy szkoleń Asseco Academy realizowanych w grupach otwartych zgodnie z ich kalendarzem i obowiązuje w ciągu 6 miesięcy od daty zakończenia szkolenia lub 12 miesięcy w przypadku Klienów, którzy posiadają podpisaną umowę partnerską z Asseco Data Systems
  2. Osoba korzystająca z programu ma prawo do ponownego, jednokrotnego udziału w danym szkoleniu w dowolnie wybranym przez siebie terminie i miejscu spośród dostępnych terminów imiejsc, w których dane szkolenie zostanie potwierdzone do realizacji przez Asseco Data Systems.
  3. Osoba biorąca ponowny udział w danym szkoleniu korzysta z materiałów szkoleniowych otrzymanych podczas pierwszego szkolenia
 • Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

  Warunki programu

  1. Warunkiem skorzystania z programu jest zgłoszenie na wybrane szkolenie minimum 7 uczestników o zbieżnych potrzebach rozwojowych i oczekiwaniach wobec zakresu szkolenia.
 • Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego

  Program Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego daje Klientom możliwość bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniu, dzięki czemu Klient może zweryfikować jakość świadczonych usług przez Asseco Data Systems i bezpośrednio zapoznać się z ofertą przed podjęciem decyzji o inwestycji w rozwój umiejętności własnych lub swoich pracowników.

  Warunki programu

  1. Program daje możliwość uczestnictwa w roli słuchacza w 3-godzinnej sesji dowolnego szkolenia, spośród szkoleń potwierdzonych do realizacji przez Asseco Data Systems.
  2. Uczestnictwo w programie nie uprawnia do dostępu do laboratoriów, otrzymania materiałów szkoleniowych oraz cateringu.
 • Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

  Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.

  Warunki programu

  1. Warunkiem skorzystania z programu jest zgłoszenie na wybrane szkolenie minimum 7 uczestników.
  2. Klient jest odpowiedzialny za zapewnienie Sali szkoleniowej lub konferencyjnej niezbędnej do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu.

Egzamin

 • Microsoft Fundamentals Certification Exam Voucher

  Microsoft Fundamentals Certification Exam Voucher
  Voucher na egzamin z serii Fundamentals (XX-900)

  Voucher na egzamin, do wykorzystania w centrum egzaminacyjnym Pearson VUE (w tym na egzaminach on-line), może być wykorzystany przez 1 rok od zakupu.

 • Microsoft Practice Test Voucher

  Voucher na dostęp do oficjalnych testów przygotowujących do egzaminu Microsoft (opracowanych przez MeasureUp).

  Voucher powinien być aktywowany na stronie marketplace.measureup.com w przeciągu 6 miesięcy od daty zakupu. Dostęp online do testów jest ważny przez 30 dni od aktywacji.

Harmonogram szkoleń

Zdalnie

… jeśli cenisz sobie możliwość nauki z trenerem i innymi uczestnikami, z dowolnego miejsca bez konieczności dojazdu.

Stacjonarnie

… jeśli chesz się uczyć, siedząc w jednej sali z trenerem i innymi uczestnikami.

Online

… jeśli chcesz uczyć się z materiałów dostępnych przez interenet w dowolnym miejscu o dowolnym czasie

Filtry:

Szkolenie: SC-900T00

Microsoft Security, Compliance, and Identity Fundamentals

Data
Forma
Język
Dodatkowe informacje
Cena
05.09 – 05.09
 • gwarancja terminu
Oferta
Wirtualna klasa
polski
1 080 zł 920 zł netto
Dodaj do koszyka
29.10 – 29.10
Wirtualna klasa
polski
1 080 zł netto
Dodaj do koszyka

Filtry:

Szkolenie: SC-900T00

Microsoft Security, Compliance, and Identity Fundamentals

Data
Lokalizacja
Język
Dodatkowe informacje
Cena

Obecnie nie ma szkoleń w wybranej formie.

Filtry:

Szkolenie: SC-900T00

Microsoft Security, Compliance, and Identity Fundamentals

Dostęp do szkolenia
Forma
Język
Dodatkowe informacje
Cena

Obecnie nie ma szkoleń w wybranej formie.

Szukasz szkolenia w innym terminie?