Menu
Zamknij menu
Zaloguj się
Asseco Academy » Katalog szkoleń » Oracle Database 19c: Administration Workshop

Szkolenie OR_19C_AW

Oracle Database 19c: Administration Workshop

Akredytacja

 • Opis szkolenia
 • Zakres
 • Gwarancje

Opis szkolenia

Szkolenie umożliwia szczegółowe poznanie architektury instancji i bazy danych Oracle, pozwalając Ci efektywnie zarządzać zasobami bazodanowymi. W trakcie szkolenia nauczysz się tworzenia struktur przechowywania danych właściwych dla aplikacji, które korzystają z Twojej bazy danych. Ponadto dowiesz się jak tworzyć konta użytkowników i zarządzać bezpieczeństwem bazy danych zgodnie z wymaganiami biznesowymi. Szkolenie dostarcza też podstawowej wiedzy dotyczącej technik tworzenia kopii bezpieczeństwa i odtwarzania danych. Żeby zapewnić akceptowalne czasy odpowiedzi bazy danych i efektywnie wykorzystać dostępne zasoby, nauczysz się jak monitorować i zarządzać wydajnością bazy danych.
W trakcie szkolenia nauczysz się:
 • Charakteryzować architekturę bazy danych Oracle
 • Charakteryzować architekturę i funkcje Oracle Database Cloud Service (DBCS)
 • Tworzyć i zarządzać wdrożeniami baz danych opartych o DBCS
 • Konfigurować bazę danych tak, by wpierała Twoje aplikacje
 • Zarządzać bezpieczeństwem bazy danych i wdrażać audytowanie
 • Wdrażać podstawowe procedury tworzenia kopii bezpieczeństwa i odtwarzania
 • Przenosić dane pomiędzy bazami danych i plikami
 • Wdrażać podstawowe procedury monitorowania i zarządzać wydajnością
 

Zakres

 • Wprowadzenie do bazy danych Oracle
 • Uzyskiwanie dostępu do bazy Oracle
 • Tworzenie bazy danych Oracle z użyciem DBCA (Database Configuration Assistant)
 • Tworzenie bazy danych Oracle z użyciem polecenia SQL
 • Uruchamianie i wyłączanie instancji bazy danych
 • Zarządzanie instancją bazy danych
 • Przegląd usług Oracle Net
 • Konfiguracja nazw sieciowych
 • Konfiguracja i administracja procesem Listener
 • Konfiguracja współdzielenia procesów serwera (Shared Server Architecture)
 • Konfigurowanie multipleksowania połączeń i kontroli dostępu w oparciu o Oracle Connection Manager 
 • Tworzenie baz PDB z szablonu (Seed)
 • Inne techniki tworzenie baz PDB
 • Zarządzanie bazami PDB
 • Wprowadzenie do struktur składowania danych
 • Tworzenie i zarządzanie przestrzeniami tabel (Tablespaces)
 • Optymalizacja wykorzystania przestrzeni
 • Zarządzanie danymi Undo
 • Tworzenie i zarządzanie kontami użytkowników
 • Konfiguracja autoryzacji opartej o uprawnienia i role (Privilege and Role Authorization)
 • Konfiguracja limitów zasobów użytkownika
 • Wdrażania audytu bazy danych Oracle
 • Wprowadzenie do ładowania i transportowania danych
 • Ładowanie danych
 • Transport danych
 • Użycie zewnętrznych tabel do ładowania i transportowania danych
 • Wprowadzenie do zadań automatycznej konserwacji bazy danych (Automated Maintenance Tasks)
 • Zadania automatycznej konserwacji: zarządzanie zadaniami i oknami czasowymi
 • Wprowadzenie do monitorowania i strojenia wydajności
 • Monitorowanie wydajności bazy danych
 • Procesy bazy danych
 • Zarządzanie pamięcią
 • Analizowanie i optymalizacja zapytań SQL
 

Gwarancje

 • Gwarancja terminu szkolenia

  Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną

  Warunki programu

  1. Planowane terminy kursów objętych programem mogą zostać zmienione wyłącznie w przypadku wystąpienia problemów natury organizacyjnej lub technicznej niezależnych od Asseco Data Systems powodujących, że przeprowadzenie kursu nie jest możliwe, a których nie można było przewidzieć. Wówczas Klient zostanie pisemnie poinformowany o okolicznościach oraz otrzyma propozycję kolejnego możliwego terminu.
  2. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt. 1 oraz zmiany terminu kursu objętego programem, Klient zostanie poinformowany o ww. okolicznościach, nowych terminach kursu oraz w ramach rekompensaty otrzyma dodatkowy rabat w wysokości 10% bez względu na wysokość wcześniej uzyskanych rabatów.
 • Gwarancja 100% satysfakcji

  Dzięki najwyższej jakości szkoleń oferowanych przez Asseco Academy, zapewniamy naszym klientom Gwarancję 100% satysfakcji z udziału w szkoleniach. Oznacza to, że każdy uczestnik szkolenia otrzymuje od Asseco Academy prawo jego bezpłatnego powtórzenia w sytuacji, w której odczuwa taką potrzebę.

  Wystarczy zgłosić chęć powtórzenia szkolenia oraz wybrać termin i miejsce szkolenia, spośród terminów i miejsc dostępnych w harmonogramie szkoleń Asseco Data Systems.

  Warunki programu

  1. Gwarancja satysfakcji dotyczy szkoleń Asseco Academy realizowanych w grupach otwartych zgodnie z ich kalendarzem i obowiązuje w ciągu 6 miesięcy od daty zakończenia szkolenia lub 12 miesięcy w przypadku Klienów, którzy posiadają podpisaną umowę partnerską z Asseco Data Systems
  2. Osoba korzystająca z programu ma prawo do ponownego, jednokrotnego udziału w danym szkoleniu w dowolnie wybranym przez siebie terminie i miejscu spośród dostępnych terminów imiejsc, w których dane szkolenie zostanie potwierdzone do realizacji przez Asseco Data Systems.
  3. Osoba biorąca ponowny udział w danym szkoleniu korzysta z materiałów szkoleniowych otrzymanych podczas pierwszego szkolenia
 • Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

  Warunki programu

  1. Warunkiem skorzystania z programu jest zgłoszenie na wybrane szkolenie minimum 7 uczestników o zbieżnych potrzebach rozwojowych i oczekiwaniach wobec zakresu szkolenia.
 • Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego

  Program Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego daje Klientom możliwość bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniu, dzięki czemu Klient może zweryfikować jakość świadczonych usług przez Asseco Data Systems i bezpośrednio zapoznać się z ofertą przed podjęciem decyzji o inwestycji w rozwój umiejętności własnych lub swoich pracowników.

  Warunki programu

  1. Program daje możliwość uczestnictwa w roli słuchacza w 3-godzinnej sesji dowolnego szkolenia, spośród szkoleń potwierdzonych do realizacji przez Asseco Data Systems.
  2. Uczestnictwo w programie nie uprawnia do dostępu do laboratoriów, otrzymania materiałów szkoleniowych oraz cateringu.
 • Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

  Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.

  Warunki programu

  1. Warunkiem skorzystania z programu jest zgłoszenie na wybrane szkolenie minimum 7 uczestników.
  2. Klient jest odpowiedzialny za zapewnienie Sali szkoleniowej lub konferencyjnej niezbędnej do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu.

Harmonogram szkoleń

Zdalnie

… jeśli cenisz sobie możliwość nauki z trenerem i innymi uczestnikami, z dowolnego miejsca bez konieczności dojazdu.

Stacjonarnie

… jeśli chesz się uczyć, siedząc w jednej sali z trenerem i innymi uczestnikami.

Online

… jeśli chcesz uczyć się z materiałów dostępnych przez interenet w dowolnym miejscu o dowolnym czasie

Filtry:

Szkolenie: OR_19C_AW

Oracle Database 19c: Administration Workshop

Data
Forma
Język
Dodatkowe informacje
Cena

Obecnie nie ma szkoleń w wybranej formie.

Filtry:

Szkolenie: OR_19C_AW

Oracle Database 19c: Administration Workshop

Data
Lokalizacja
Język
Dodatkowe informacje
Cena

Obecnie nie ma szkoleń w wybranej formie.

Filtry:

Szkolenie: OR_19C_AW

Oracle Database 19c: Administration Workshop

Dostęp do szkolenia
Forma
Język
Dodatkowe informacje
Cena

Obecnie nie ma szkoleń w wybranej formie.

Szukasz szkolenia w innym terminie?

Chcesz wiedzieć więcej?

 • Wszystkie
 • Artykuł
 • Broszura

Check out the opinions of satisfied customers

  Mogą cię zaintersować …

  Proponowane szkolenia

  Przepraszamy, brak artykułów w wybranej kategorii.

  Chcesz z nami porozmawiać?rnrn

  Zadzwoń do nas: tel. 801 30 30 30