Menu
Zamknij menu
Zaloguj się

Akredytacja

 • Opis szkolenia
 • Zakres
 • Informacje dodatkowe
 • Gwarancje
 • Egzamin

Opis szkolenia

4-dniowe pakiet szkoleń PRINCE2Agile® Foundation i PRINCE2Agile® Practitioner ma na celu poszerzenie wiedzy z metodyki PRINCE2® o elementy zwinnego (Agile) podejścia do wytwarzania produktów. Jest dostosowane do rozwiniętych organizacji projektowych i osób już korzystających z metodyki PRINCE2®.

Poprzez udział w szkoleniu uczestnicy nabywają wiedzę i umiejętności z zakresu metodyki PRINCE2Agile® umożliwiające przystąpienie do egzaminu na poziomie Foundation oraz Practitioner i uzyskanie międzynarodowego certyfikatu, wydawanego przez firmę PeopleCert.

Czego się nauczysz

 • Pojęć i terminologii używanej w metodyce PRINCE2Agile®
 • Stosowania zasad metodyki PRINCE2Agile® na poziomie zaawansowanym
 • Zarządzania projektami z wykorzystaniem technik Agile ujętych w metodyce PRINCE2 Agile®
 • Zagadnień niezbędnych, aby zdać egzamin PRINCE2Agile® Foundation i Practitioner

 

Do kogo skierowane jest szkolenie

 • Osoby posiadające doświadczenie w zarządzaniu projektami lub zespołami projektowymi na bazie metodyki PRINCE2®, które w codziennej pracy wykorzystują zwinne techniki wytwarzania produktów biznesowych
 • Wszystkie osoby, które chcą pogłębić posiadaną wiedzę z zakresu z zakresu zarządzania zwinnego projektami lub dostosować się do nowych wymagań zwinnego środowiska pracy
 • Osoby, szczególnie z organizacji, które wdrożyły lub planują wdrożyć podejście PRINCE2Agile®, jako standard metodyki zarządzania projektami

 

Do kogo skierowane jest szkolenie

 • Wszystkie osoby, które prowadzą projekty (niezależnie od branży i tematyki)
 • Członkowie komitetów sterujących projektów, czy zespołów projektowych
 • Wszystkie osoby, które chcą poznać metodykę zwinnego podejścia w prowadzeniu projektów wg PRINCE2Agile®.

 

Wymagania wstępne

 • Rekomendowane kilkumiesięczne doświadczenie w pracy w zespole projektowym lub znajomość podstawowych zagadnień dotyczących tematyki zarządzania projektami

Zakres

 • Projekty i bieżąca działalność biznesowa
 • Przegląd kluczowych elementów PRINCE2®
 • Wprowadzenie do Agile
 • Łączenie PRINCE2® i Agile
 • Heksagon – co jest stałe, a co zmienne
 • Zachowania Agile oraz pryncypia PRINCE2®
 • Agile i tematy PRINCE2®
 • Agile i procesy PRINCE2®
 • Wskaźniki efektywności projektu (Hexagon) z uwzględnieniem priorytetyzacji MoSCoW
 • Procesy Przygotowania Projektu oraz Inicjowania Projektu (z włączeniem Uzasadnienia Biznesowego, oceny wartości projektu oraz podejścia Cynefin)
 • Wymagania i Historyjki Użytkownika
 • Temat Organizacja oraz Servant Leadership, czyli przywództwo służebne
 • Temat Ryzyko oraz wykorzystania narzędzie Agilometer
 • Proces Zarządzania Dostarczaniem Produktów (z uwzględnieniem dobrych praktyk zwinnego wytwarzania produktu Scrum, tematu Planów i Postępów, metod szacowania oraz realizacji Grup Zadań)
 • Temat Jakość (z włączeniem tworzenia Definition of Done)
 • Procesy Sterowanie Etapem oraz Zarządzanie Końcem Etapu (z włączeniem częstych Wydań oraz Retrospektywy)
 • Proces Zarządzania Strategicznego Projektem
 • Proces Zamykania Projektu
 • Zarządzanie produktami
 • Komunikacja i warsztaty projektowe
 • Zwinne podejścia Kanban oraz Lean Start–up
 • Wskazówki i wytyczne dotyczące Health Check, przejścia na Agile – w tym rady dla kierownika projektu

W trakcie szkolenia uczestnicy rozwiązują próbne egzaminy PRINCE2Agile® Foundation i Practitioner, a jego prawidłowe rozwiązanie i zrozumienie jest omawiane podczas zajęć.

Informacje dodatkowe

W cenie szkolenia uczestnik otrzymuje

 • Komplet akredytowanych materiałów szkoleniowych
 • Próbne pytania egzaminacyjne z kluczem odpowiedzi i wyjaśnień
 • Miesięczną subskrypcję usługi MyAXELOS z zasobami PRINCE2Agile®; wymagana jest rejestracja na portalu MyAXELOS i podanie nr kandydata z certyfikatu

Obowiązkowe dodatki:

 • Voucher na egzamin PRINCE2Agile®Foundation oraz PRINCE2Agile® Practitioner

Istnieje możliwość dodatkowego zakupu:

 • Oficjalnej książki AXELOS „PRINCE2Agile® ” w formie papierowej. Rekomendowane dla osób, które nie posiadają ebooka oraz książki. Podczas egzaminu Pratitioner można korzystać z oficjalnej książki PRINCE2Agile®
 • Usługi Take2 re-sit uprawniającej do dodatkowego podejścia do egzaminu.

 

Informacje o szkoleniu

 • Rodzaj szkolenia: otwarte lub dla grup zamkniętych
 • Forma realizacji: stacjonarnie lub zdalnie. Więcej informacji: Formy Szkoleń Asseco Academy
 • Język szkolenia: polski
 • Język materiałów: polski
 • Wielkość grupy: do 12 uczestników

 

Organizacja szkolenia w formie stacjonarnej:

 • Szkolenie realizowane w godzinach 09:00-17:00.
 • Komplet akredytowanych materiałów szkoleniowych w formie papierowej

 

Organizacja szkolenia w Wirtualnej Klasie:

 • Każdy uczestnik powinien dokonać rejestracji do zdalnej sesji szkoleniowej  w godz. 8:30-8:50
 • Szkolenie jest realizowane w godz. 9:00-16:00.
 • W trakcie dnia szkoleniowego przewidujemy kilka przerw, w tym jedną przerwę 1-godzinną, a także po każdej godzinie szkolenia 10-minutowe przerwy. Szczegółowy rozkład przerw każdy trener ustala indywidualnie z grupą.
 • Komplet akredytowanych materiałów szkoleniowych dystrybuowany jest w formie elektronicznej.

 

Akredytacja dla Asseco Data Systems S.A. przyznana przez PeopleCert International Limited.

PRINCE2® oraz PRINCE2Agile®są zarejestrowanymi znakami handlowymi należącymi do AXELOS Limited i używanymi za jej zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Swirl logo™ jest znakiem handlowym należącym do AXELOS Limited i używanym za jej zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone

PRINCE2Agile Accredited Training Organization logo® jest znakiem handlowym należącym do AXELOS Limited i używanym za jej zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Gwarancje

 • Gwarancja terminu szkolenia

  Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną

  Warunki programu

  1. Planowane terminy kursów objętych programem mogą zostać zmienione wyłącznie w przypadku wystąpienia problemów natury organizacyjnej lub technicznej niezależnych od Asseco Data Systems powodujących, że przeprowadzenie kursu nie jest możliwe, a których nie można było przewidzieć. Wówczas Klient zostanie pisemnie poinformowany o okolicznościach oraz otrzyma propozycję kolejnego możliwego terminu.
  2. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt. 1 oraz zmiany terminu kursu objętego programem, Klient zostanie poinformowany o ww. okolicznościach, nowych terminach kursu oraz w ramach rekompensaty otrzyma dodatkowy rabat w wysokości 10% bez względu na wysokość wcześniej uzyskanych rabatów.
 • Gwarancja 100% satysfakcji

  Dzięki najwyższej jakości szkoleń oferowanych przez Asseco Academy, zapewniamy naszym klientom Gwarancję 100% satysfakcji z udziału w szkoleniach. Oznacza to, że każdy uczestnik szkolenia otrzymuje od Asseco Academy prawo jego bezpłatnego powtórzenia w sytuacji, w której odczuwa taką potrzebę.

  Wystarczy zgłosić chęć powtórzenia szkolenia oraz wybrać termin i miejsce szkolenia, spośród terminów i miejsc dostępnych w harmonogramie szkoleń Asseco Data Systems.

  Warunki programu

  1. Gwarancja satysfakcji dotyczy szkoleń Asseco Academy realizowanych w grupach otwartych zgodnie z ich kalendarzem i obowiązuje w ciągu 6 miesięcy od daty zakończenia szkolenia lub 12 miesięcy w przypadku Klienów, którzy posiadają podpisaną umowę partnerską z Asseco Data Systems
  2. Osoba korzystająca z programu ma prawo do ponownego, jednokrotnego udziału w danym szkoleniu w dowolnie wybranym przez siebie terminie i miejscu spośród dostępnych terminów imiejsc, w których dane szkolenie zostanie potwierdzone do realizacji przez Asseco Data Systems.
  3. Osoba biorąca ponowny udział w danym szkoleniu korzysta z materiałów szkoleniowych otrzymanych podczas pierwszego szkolenia
 • Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

  Warunki programu

  1. Warunkiem skorzystania z programu jest zgłoszenie na wybrane szkolenie minimum 7 uczestników o zbieżnych potrzebach rozwojowych i oczekiwaniach wobec zakresu szkolenia.
 • Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego

  Program Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego daje Klientom możliwość bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniu, dzięki czemu Klient może zweryfikować jakość świadczonych usług przez Asseco Data Systems i bezpośrednio zapoznać się z ofertą przed podjęciem decyzji o inwestycji w rozwój umiejętności własnych lub swoich pracowników.

  Warunki programu

  1. Program daje możliwość uczestnictwa w roli słuchacza w 3-godzinnej sesji dowolnego szkolenia, spośród szkoleń potwierdzonych do realizacji przez Asseco Data Systems.
  2. Uczestnictwo w programie nie uprawnia do dostępu do laboratoriów, otrzymania materiałów szkoleniowych oraz cateringu.
 • Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

  Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.

  Warunki programu

  1. Warunkiem skorzystania z programu jest zgłoszenie na wybrane szkolenie minimum 7 uczestników.
  2. Klient jest odpowiedzialny za zapewnienie Sali szkoleniowej lub konferencyjnej niezbędnej do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu.

Egzamin

 • Ubezpieczenie egzaminu (Voucher poziom Foundation, Take2 Resit option – Free Exam resit)

  Take2 to usługa dodatkowa, która staje się dostępna tylko wtedy, gdy połączony z nią egzamin wstępny ma wynik „niezaliczony”.

  Take2 nie podlega przeniesieniu, nie podlega zwrotowi i nie można go wymienić na gotówkę lub kredyt, nawet jeśli ostatecznie nie zostanie wykorzystany. Kandydaci muszą zaplanować i przystąpić do egzaminu poprawkowego w ciągu 6 miesięcy od daty egzaminu wstępnego.

  Take2 nie może być wykorzystany w żadnej innej ofercie i jest ważny tylko dla pierwotnie zakupionego egzaminu. Niestawienie się na zaplanowane spotkanie egzaminacyjne Take2 lub nieprzełożenie spotkania przed wyznaczonym terminem uniemożliwia kandydatom skorzystanie z kuponu wygenerowanego przez Take2.

 • Ubezpieczenie egzaminu (Voucher poziom Advanced, Take2 Resit option – Free Exam resit)

  Take2 to usługa dodatkowa, która staje się dostępna tylko wtedy, gdy połączony z nią egzamin wstępny ma wynik „niezaliczony”.

  Take2 nie podlega przeniesieniu, nie podlega zwrotowi i nie można go wymienić na gotówkę lub kredyt, nawet jeśli ostatecznie nie zostanie wykorzystany. Kandydaci muszą zaplanować i przystąpić do egzaminu poprawkowego w ciągu 6 miesięcy od daty egzaminu wstępnego.

  Take2 nie może być wykorzystany w żadnej innej ofercie i jest ważny tylko dla pierwotnie zakupionego egzaminu. Niestawienie się na zaplanowane spotkanie egzaminacyjne Take2 lub nieprzełożenie spotkania przed wyznaczonym terminem uniemożliwia kandydatom skorzystanie z kuponu wygenerowanego przez Take2.

 • Pakiet egzaminacyjny PRINCE2® Agile Foundation (egzamin+ebook+OTM+OLP)
  • Wersja egzaminu: voucher na egzamin online realizowany w systemie PeopleCert; voucher jest wysyłany na adres e-mail uczestnika najpóźniej następnego dnia po szkoleniu;
  • Rodzaj egzaminu: test jednokrotnego wyboru (1 prawidłowa odpowiedź z 4);
  • Język egzaminu: polski;
  • Liczba pytań: 50;
  • Czas trwania: 60 minut;
  • Próg zdawalności: 55% poprawnych odpowiedzi (28/50);
  • Termin egzaminu uczestnik ustala bezpośrednio w systemie PeopleCert, po zalogowaniu na swoje konto;
  • Warunki przystąpienia: ukończenie szkolenia PRINCE2Agile® Foundation;
  • Egzamin jest nadzorowany przez PeopleCert; wymagane jest zainstalowanie oprogramowania Shield, włączona kamera i mikrofon oraz potwierdzenie tożsamości dokumentem ze zdjęciem;
  • Podczas egzaminu w pomieszczeniu nie mogą przebywać osoby trzecie;
  • Brak możliwości korzystania z pomocy naukowych.
  • eBook – PRINCE2®Agile™ – Oficjalna Książka obligatoryjna do: egzaminu „PRINCE2 Agile® Foundation” egzaminu „PRINCE2 Agile® Practitioner”
  • OTM Learner Kit – Oficjalne materiały szkoleniowe PeopleCert: Learner Workbook
 • Egzamin PRINCE2 Agile™ Practitioner
  • Wersja egzaminu: voucher na egzamin online realizowany w systemie PeopleCert; voucher jest wysyłany na adres e-mail uczestnika najpóźniej następnego dnia po szkoleniu;
  • Rodzaj egzaminu: test jednokrotnego wyboru (1 prawidłowa odpowiedź z 4);
  • Język egzaminu: polski;
  • Liczba pytań: 50;
  • Czas trwania: 150 minut;
  • Próg zdawalności: 60% poprawnych odpowiedzi (30/60);
  • Termin egzaminu uczestnik ustala bezpośrednio w systemie PeopleCert, po zalogowaniu na swoje konto;
  • Warunki przystąpienia: ukończenie szkolenia PRINCE2Agile® Practitioner;
  • Egzamin jest nadzorowany przez PeopleCert; wymagane jest zainstalowanie oprogramowania Shield, włączona kamera i mikrofon oraz potwierdzenie tożsamości dokumentem ze zdjęciem;
  • Podczas egzaminu w pomieszczeniu nie mogą przebywać osoby trzecie;
  • Podczas egzaminu można korzystać z książki „PRINCE2Agile®”.

Harmonogram szkoleń

Zdalnie

… jeśli cenisz sobie możliwość nauki z trenerem i innymi uczestnikami, z dowolnego miejsca bez konieczności dojazdu.

Stacjonarnie

… jeśli chesz się uczyć, siedząc w jednej sali z trenerem i innymi uczestnikami.

Online

… jeśli chcesz uczyć się z materiałów dostępnych przez interenet w dowolnym miejscu o dowolnym czasie

Filtry:

Szkolenie: P2AF_P

PRINCE2Agile® Foundation & Practitioner

Data
Forma
Język
Dodatkowe informacje
Cena
25.03 – 28.03
  Wirtualna klasa
  polski
  2 100 złnetto
  Dodaj do koszyka
  22.04 – 25.04
   Wirtualna klasa
   polski
   2 100 złnetto
   Dodaj do koszyka

   Filtry:

   Szkolenie: P2AF_P

   PRINCE2Agile® Foundation & Practitioner

   Data
   Lokalizacja
   Język
   Dodatkowe informacje
   Cena
   10.06 – 13.06
    Warszawa
    polski
    3 000 złnetto
    Dodaj do koszyka

    Filtry:

    Szkolenie: P2AF_P

    PRINCE2Agile® Foundation & Practitioner

    Dostęp do szkolenia
    Forma
    Język
    Dodatkowe informacje
    Cena

    Obecnie nie ma szkoleń w wybranej formie.

    Szukasz szkolenia w innym terminie?

    Chcesz wiedzieć więcej?

    • Wszystkie
    • Artykuł
    • Broszura

    Check out the opinions of satisfied customers

     Mogą cię zaintersować …

     Proponowane szkolenia

     Przepraszamy, brak artykułów w wybranej kategorii.

     Chcesz z nami porozmawiać?rnrn

     Zadzwoń do nas: tel. 801 30 30 30