Menu
Zamknij menu
Zaloguj się
Asseco Academy » Katalog szkoleń » Site Reliability Engineering (SRE) Practitioner®

Szkolenie DevOps_SREP_Z

Site Reliability Engineering (SRE) Practitioner®

Akredytacja

 • Opis szkolenia
 • Zakres
 • Informacje dodatkowe
 • Egzamin

Opis szkolenia

3-dniowe szkolenie Site Reliability Engineering (SRE) Practitioner przedstawia sposoby na ekonomiczne i niezawodne skalowanie usług w organizacji. Odkrywa strategie poprawy zwinności, współpracy między-organizacyjnej i transparentności stanu usług by budować odporność poprzez projektowanie, automatyzację i poprawę pętli zwrotnej.

Kurs ma na celu wyposażenie uczestników w praktyki, metody i narzędzia pozwalające zaangażować osoby z całej organizacji w podnoszenie niezawodności i stabilności usług, co udowadniamy za pomocą rzeczywistych cadse studies. Po ukończeniu kursu uczestnicy będą mieli konkretną wiedzę, którą będą mogli wykorzystać po powrocie do pracy, na przykład wdrażanie modeli SRE, które pasują do kontekstu organizacyjnego, budowanie zaawansowanej obserwowalności w systemach rozproszonych, budowanie odporności przez projektowanie i skuteczne reagowanie na incydenty przy użyciu praktyk SRE.

 

Czego się nauczysz

Korzyści dla organizacji:

 • Wdrożenie SRE i DevOps w sposób prowadzący do zwiększenia wartości biznesowej
 • Zwiększona stabilność i niezawodność usług
 • Znaczne usprawnienie produktu w trakcie życia, w rozwoju, wdrożeniu i operacjach
 • Zwiększona równowaga pomiędzy inwestycjami technicznymi w niezawodność i doświadczeniami klientów
 • Wspólna kultura i większa synchronizacja pomiędzy zespołami produktowymi, rozwojowymi i operacyjnymi
 • Poprawa morale i utrzymanie pracowników

Korzyści dla pracowników:

 • Lepsze zrozumienie praktycznych aspektów wdrożenia kultury SRE
 • Projektowanie usług dla lepszego bezpieczeństwa i wyższej niezawodności
 • Budowanie odpornych na błędy rozproszonych ekosystemów, które mogą być testowane na ryzyko katastrofy
 • Budowanie obserwowalności w operacjach
 • Nowe możliwości wykorzystujące najnowsze osiągnięcia automatyzacji
 • Dobre zrozumienie innych ról i przyczynianie się do tworzenia lepszej kultury pracy

 

Do kogo skierowane jest szkolenie

 • Każdy, kto koncentruje się na skalowalności i niezawodności usług na dużą skalę
 • Każdy zainteresowany nowoczesnym przywództwem IT
 • Następujące role IT: Business Managers, Business Stakeholders, Change Agents, Consultants, DevOps Practitioners, IT Directors, IT Managers, IT Team Leaders, Product Owners, Scrum Masters, Software Engineers, Site Reliability Engineers, System Integrators, Tool Providers

 

Wymagania wstępne

Zaleca się, aby przed przystąpieniem do kursu SRE Practitioner uczestnicy wzięli udział w kursie SRE Foundation. Wymagane jest zrozumienie i znajomość powszechnie stosowanej terminologii, koncepcji i zasad SRE oraz odpowiednie doświadczenie zawodowe.

Uwaga: Certyfikat SRE Foundation jest warunkiem wstępnym do egzaminu SRE Practitioner.

Zakres

Dzień 1

 • Wprowadzenie do kursu
 • Module 1: SRE Anti-patterns (Rebranding Ops or DevOps or Dev as SRE; Users notice an issue before you do; Measuring until my Edge; False positives are worse than no alerts; Configuration management trap for snowflakes; The Dogpile: Mob incident response; Point fixing; Production Readiness Gatekeeper; Fail-Safe really?)
 • Module 2: SLO is a Proxy for Customer Happiness (Define SLIs that meaningfully measure the reliability of a service from a user’s perspective; Defining System boundaries in a distributed ecosystem for defining correct SLIs; Use error budgets to help your team have better discussions and make better data-driven decisions; Overall, Reliability is only as good as the weakest link on your service graph; Error thresholds when 3rd party services are used)
 • Module 3: Building Secure and Reliable Systems (SRE and their role in Building Secure and Reliable systems; Design for Changing Architecture; Fault tolerant Design; Design for Security; Design for Resiliency; Design for Scalability; Design for Performance; Design for Reliability; Ensuring Data Security and Privacy)

 

Dzień 2

 • Module 4: Full-Stack Observability (Modern Apps are Complex & Unpredictable; Slow is the new down; Pillars of Observability; Implementing Synthetic and End user monitoring; Observability driven development; Distributed Tracing; What happens to Monitoring? Instrumenting using Libraries an Agents)
 • Module 5: Platform Engineering and AIOps (Taking a Platform Centric View solves Organizational scalability challenges such as fragmentation, inconsistency, and unpredictability; How do you use AIOps to improve Resiliency? How can DataOps help you in the journey? A simple recipe to implement AIOps; Indicative measurement of AIOps)
 • Module 6: SRE & Incident Response Management (SRE Key Responsibilities towards incident response; DevOps & SRE and ITIL; OODA and SRE Incident Response; Closed Loop Remediation and the Advantages; Swarming – Food for Thought; AI/ML for better incident management)

 

Dzień 3

 • Module 7: Chaos Engineering (Navigating Complexity; Chaos Engineering Defined; Quick Facts about Chaos Engineering; Chaos Monkey Origin Story; Who is adopting Chaos Engineering? Myths of Chaos; Chaos Engineering Experiments; GameDay Exercises; Security Chaos Engineering; Chaos Engineering Resources)
 • Module 8: SRE is the Purest form of DevOps (Key Principles of SRE; SREs help increase Reliability across the product spectrum; Metrics for Success; Selection of Target areas; SRE Execution Model; Culture and Behavioral Skills are key; SRE Case study)
 • Próbny egzamin SRE Practitioner
 • Wskazówki i porady egzaminacyjne
 • Podsumowanie szkolenia

 

Podczas szkolenia uczestnicy wykonują ćwiczenia praktyczne ułatwiające zrozumienie omawianych zagadnień.

Informacje dodatkowe

W cenie szkolenia uczestnik otrzymuje

 • Komplet akredytowanych materiałów szkoleniowych SRE Practitioner
 • Słownik DevOps
 • Materiały uzupełniające do szkolenia: wideo, case studies, artykuły, książki
 • Specyfikację wymagań egzaminacyjnych SRE Practitioner
 • Przykładowe zestawy egzaminacyjne wraz z odpowiedziami i wyjaśnieniami

Obowiązkowy dodatek:

 • Voucher na egzamin SRE Practitioner

 

Organizacja szkolenia

 • Rodzaj szkolenia: otwarte lub dla grup zamkniętych
 • Forma realizacji: stacjonarnie lub zdalnie; więcej informacji: Formy Szkoleń Asseco Academy
 • Język szkolenia: polski
 • Język materiałów: angielski
 • Wielkość grupy: do 14 uczestników

 

Organizacja szkolenia w formie stacjonarnej

 • Szkolenie realizowane w godz. 09:00-17:00.
 • Komplet akredytowanych materiałów szkoleniowych w formie papierowej

 

Organizacja szkolenia w Wirtualnej Klasie

 • Każdy uczestnik powinien dokonać rejestracji do zdalnej sesji szkoleniowej w godz. 8:30-8:50
 • Szkolenie jest realizowane w godz. 9:00-15:30.
 • W trakcie dnia szkoleniowego przewidujemy kilka przerw, w tym jedną przerwę 60-minutową na lunch, a także po każdej godzinie szkolenia 10-minutowe przerwy. Szczegółowy rozkład przerw każdy trener ustala indywidualnie z grupą.
 • Komplet akredytowanych materiałów szkoleniowych dystrybuowany jest w formie elektronicznej.

 

Akredytacja dla Asseco Data Systems S.A. (Asseco Academy) przyznana przez DevOps Institute i PeopleCert.

Egzamin

 • Egzamin Site Reliability Engineering (SRE) Practitioner®
  • Obowiązkowy pakiet (szkolenie z egzaminem) 
  • Rodzaj egzaminu: test wielokrotnego wyboru (1 prawidłowa odpowiedź z 4);
  • Język egzaminu: angielski;
  • Liczba pytań: 40;
  • Czas trwania: 90 minut;
  • Próg zdawalności: 65% poprawnych odpowiedzi (26/40);
  • Wersja egzaminu: voucher na egzamin online realizowany w systemie PeopleCert; voucher jest wysyłany na adres e-mail uczestnika najpóźniej następnego dnia po szkoleniu;
  • Termin egzaminu uczestnik ustala bezpośrednio w systemie PeopleCert po zalogowaniu na swoje konto
  • Warunki przystąpienia: brak;
  • Podczas egzaminu w pomieszczeniu nie mogą przebywać osoby trzecie;
  • Podczas egzaminu można korzystać z oficjalnego podręcznika do kursu w wyłącznie na drugim urządzeniu, np. drugim laptopie lub tablecie;
  • Egzamin realizowany poprzez usługę PeopleCert Online Proctoring, która umożliwia przystępowanie do egzaminów w dowolnym momencie (24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku) z preferowanej lokalizacji
  • Ważność certyfikatu: 3 lata.

Harmonogram szkoleń

Zdalnie

… jeśli cenisz sobie możliwość nauki z trenerem i innymi uczestnikami, z dowolnego miejsca bez konieczności dojazdu.

Stacjonarnie

… jeśli chesz się uczyć, siedząc w jednej sali z trenerem i innymi uczestnikami.

Online

… jeśli chcesz uczyć się z materiałów dostępnych przez interenet w dowolnym miejscu o dowolnym czasie

Filtry:

Szkolenie: DevOps_SREP_Z

Site Reliability Engineering (SRE) Practitioner®

Data
Forma
Język
Dodatkowe informacje
Cena
06.11 – 08.11
Oferta
Wirtualna klasa
polski
2 140 zł 2 090 zł netto
Dodaj do koszyka

Filtry:

Szkolenie: DevOps_SREP_Z

Site Reliability Engineering (SRE) Practitioner®

Data
Lokalizacja
Język
Dodatkowe informacje
Cena

Obecnie nie ma szkoleń w wybranej formie.

Filtry:

Szkolenie: DevOps_SREP_Z

Site Reliability Engineering (SRE) Practitioner®

Dostęp do szkolenia
Forma
Język
Dodatkowe informacje
Cena

Obecnie nie ma szkoleń w wybranej formie.

Szukasz szkolenia w innym terminie?