Menu
Zamknij menu
Zaloguj się
Asseco Academy » SAFe 6.0 już tu jest

SAFe 6.0 już tu jest

Pojawiła się nowa wersja metodyki SAFe®. Tym razem mamy do czynienia ze zmianą pierwszej cyfry w wersji (z 5.1 na 6.0), co oznacza w szczególności zmianę w całym obrazku SAFe. Nowy obrazek przedstawiający SAFe ma także inne kolory,  przez co od razu jesteśmy w stanie stwierdzić, czy mamy do czynienia z wersją 5.1 czy 6.0.

Poniżej nowy Big Picture.

Opis wybranych zmian

SAFe-House of Lean

W wersji 6.o znika znany „domek”. Zamiast niego  w części Lean-Agile Mindset mamy Lean Thinking oraz Agile Values. Z jednej strony jest to zmiana, ale z drugiej można na to spojrzeć jak na uporządkowanie i inne rozłożenie akcentów w podstawach SAFe.

Opis ról

Nastąpiły też drobne zmiany w nazwach ról oraz ich doprecyzowanie i ujednolicenie tego opisu. Na poziomie zespołu mamy rolę Scrum Master/Team Coach – co ma lepiej odzwierciedlać faktyczne działania i odpowiedzialności tej roli. Opisy odpowiedzialności zostały przedstawione w nowej graficznej reprezentacji. Poniżej przykład roli Scrum Master/Team Coach.

Usprawnianie przepływu wartości (Value Flow)

Pryncypium #6 zostało zmienione i uzupełnione o 8 czynników przepływu prac (patrz obrazek poniżej) oraz 8 czynników przyspieszających przepływ wartości (Value Flow Accelerators).

W wersji 6.0 obszar ten został lepiej ustrukturyzowany i uporządkowany, co na pewno wpłynie na klarowność.

Measure and grow (mierz i rozwijaj się)

Mierzenie postępów na drodze do osiągania zwinności biznesowej (Business Agility) pozwala na określenie gdzie jesteśmy na tej drodze. W SAFe 6.0 ten postęp mierzony jest w trzech obszarach: rezultaty, przepływ i kompetencje (outcome, flow, competency). Jest to uwzględnione na wszystkich poziomach SAFe (Portfolio, Solution, ART i zespół), gdzie zdefiniowane są właściwe metryki.

Zmiany w nazewnictwie

Dodatkowo w wersji 6.0 wprowadzono zmiany w nazewnictwie. Chyba największą jest rezygnacja ze słowa Program. I tak np. Program Increment to teraz Planning Interval, w pozostałych słowo ART zastąpiło Program i mamy ART Backlog, ART Kanban, ART Planning Board.

Podsumowanie

Nie są to wszystkie zmiany, zainteresowanych odsyłam do stron SAFe. Widać jednak, że podniesienie numeru wersji to uporządkowanie i uzupełnienie metodyki wraz z odświeżeniem obrazu całości.

Szkolenia powiązane z tematem