Menu
Zamknij menu
Zaloguj się
Asseco Academy » Agile everywhere

Agile everywhere.

Agile to termin, który występuje powszechnie, w coraz to nowszych kontekstach. Agile, Business Agility, Agile Mindset i wiele innych to terminy, z którymi stykamy się coraz częściej.

Agile ma swoje początki w wytwarzaniu oprogramowania. To właśnie w latach 90. okazało się, że tradycyjne podejście do projektów nie zawsze sprawdza się przy wytwarzaniu oprogramowania. W 2001r. powstał Manifest Agile (manifest zwinnego wytwarzania oprogramowania). Dzisiaj słowo Agile pojawia się nie tylko w kontekście oprogramowania.

Przyjrzyjmy się temu trendowi i zobaczmy przykłady, w których pojawia się Agile.

Zarządzanie projektami

W tym miejscu mamy specjalne metodyki poświęcone zarządzaniu zwinnemu. Agile Project Management (dawniej DSDM) jest typowym przykładem metodyki zwinnej, w której dostarczane są projekty. Stworzona została tak, aby pasowała do dominującego swego czasu środowiska projektowego. Dlatego też projekt w Agile PM z punktu widzenia sponsora i organizacji przypomina projekt tradycyjny (przy czym dominująca jest tutaj filozofia zwinna), natomiast w obszarze zarządzania i dostarczania jest to implementacja Agile.

Metodyki tradycyjne także idą w tym kierunku. PRINCE2® doczekał się młodszego brata PRINCE2Agile®, gdzie na poziomie strategicznym mamy PRICNE2® a na poziomie wytwarzania jest Agile. PRINCE2® edycja 6. z kolei ma wskazówki jak stosować PRINCE2® w środowisku zwinnym.

Zarządzanie usługami

Najnowsza wersja ITIL4 została stworzona w taki sposób, aby w pełni odzwierciedlać zwinną filozofię. Można powiedzieć, że Agile został włączony do ITIL4 albo , że był tworzony tak, aby przyświecała mu zwinność.

Zwinne zespoły

Praca zespołów zwinnych to z kolei wszechobecny Scrum. Jest to najczęściej wykorzystywane podejście w pracy zwinnej, na co wskazują badania ankietowe dotyczące praktyk zwinnych. Z jednej strony Scrum to oddzielne ramy pracy zespołu zwinnego, z drugiej strony sam Scrum jest elementem występującym w wielu innych podejściach.

Organizacja IT

W przypadku organizacji IT mamy DevOps. To z kolei podejście do całej organizacji IT stawiające na integrację wszystkich silosów powstałych w IT (przede wszystkim Dev – rozwój oprogramowania i OpS – operacje) w celu dostarczenia szybko i niezawodnie wartości dla klienta. Opiera się na Agile, które jest jego sednem, jednak wykorzystuje także Lean, Scrum oraz ITSM. Łańcuchy wartości oraz myślenie systemowe to podstawy, które w połączeniu z automatyzacją i kulturą pozwalają stworzyć wysoko wydajną organizację IT.

Agile w skali

Jeśli liczba osób biorących udział w jakimś przedsięwzięciu (np. wdrożenie systemu, transformacja) jest większa, wtedy wytyczne Scrum są niewystarczające. Agile – bez względu na podejście – oparte jest o małe zespoły. Przełożenie tego na większe zespoły wymaga czegoś więcej. Skalowanie zwinności jest pewnym wyzwaniem. Dlatego dostępne są metody skalowania Agile, jak np. SAFe®.

Proponowane szkolenia i egzaminy powiązane z tematem

Przepraszamy, brak artykułów w wybranej kategorii.

W czym wspieramy?

Usprawniając swoją organizację często sięgamy po najlepsze dobre praktyki, czy metodyki.
Chcąc je wdrożyć uczestniczymy w szkoleniach, dzięki którym pozyskujemy wiedzę i umiejętności.
Aby wydatki na szkolenia przekuć w realną inwestycję, konieczny jest do wykonania kolejny krok, czyli
wprowadzenie zmiany, zastosowanie nabytych umiejętności w środowisku pracy.

Wysokowydajna organizacja DevOps

Kultura Lean

Być zwinnym

Wartość przez zarządzanie usługami

Tradycyjne zarządzanie projektami

Chcesz wiedzieć więcej?

Zapraszamy Cię do naszej strefy wiedzy