Menu
Zamknij menu
Zaloguj się
Asseco Academy » Baza Wiedzy » Czy ktoś dziś jeszcze nie pracuje w Agile?
06.04.2021 - Artykuł

Czy ktoś dziś jeszcze nie pracuje w Agile?

Agile to filozofia i sposób myślenia wyrażający się w zwinnym sposobie myślenia.

Dlaczego Agile?

Agile to filozofia, która wpasowuje się w aktualną sytuację, w której:

  • nie potrafimy przewidzieć przyszłości,
  • nie potrafimy zidentyfikować wszystkich potrzeb biznesowych,
  • nie jest możliwe aby znać wszystkie potrzeby i oczekiwania klienta,
  • nikt nie wie czego chce, zanim tego nie dostanie,
  • nasza intuicja w zmieniającym się otoczeniu nie jest wystarczająca do podejmowania decyzji.

Tak szybko zmieniający się świat wymaga, aby organizacja była Agile. My również chcemy być Agile, chcemy się rozwijać i dostarczać produkty w zwinny sposób . Zwinność jest wszechobecna.

Jak sprawić, aby nasze organizacje były Agile? – to często zadawane pytanie.

Droga do bycia Agile nie jest prosta. Nie ma srebrnej kuli. Jeśli wejdziesz na ścieżkę zwinności, przygotuj się na „szybką porażkę” i ucz się z niej. Musisz być Agile na swojej drodze do zwinności.

Podstawą są cechy Agile przejawiające się w naszym podejściu.

Time to market – Czas dostarczania produktu, czy usługi jest kluczowy dla konkurencyjności na rynku. Dlatego podstawowy celem jest realizacja, nie przedsięwzięcia, czy zadania, a potrzeb biznesowych. – czas dostarczania produktu, czy usługi jest kluczowy dla konkurencyjności na rynku. Dlatego podstawowy celem jest realizacja, nie przedsięwzięcia, czy zadania, a potrzeb biznesowych.

Iteracje – Dostarczanie wartości powinno odbywać się w możliwie krótkich odcinkach czasowych, tak aby podążać za aktualnymi oczekiwaniami klienta. Iteracyjność pozwala na budowanie informacji zwrotnej w każdym z cyklu, a dzięki temu wprowadzania ulepszeń. Iteracyjny sposób pracy to otwartość na zmianę.

Przyrost – Częste dostarczanie prowadzi do budowania działających się rozwiązań w niedużych częściach. Istotną nie jest dostarczenie wszystkiego na czas, a możliwie najszybsze używanie produktu w jego dostępnej wersji, a w kolejnych przyrostach rozwój. Takie podejście pozwala zwinnym zespołom skupić się na niedużej części pracy, którą realnie mogą ukończyć.

Samoorganizacja – Zwinne zespoły biorą odpowiedzialność za dostarczanie produktu czy usługi. Taka forma wymaga jednak ścisłej współpracy, której przejawem jest m.in. wspólne decydowanie o najlepszym sposobie dostarczenia produktu czy usługi.

Elastyczność – Ta cecha jest ściśle powiązana z otaczającym nas zmiennym światem. Należy oswoić się z postawą, że zmiana zawsze nastąpi i że bez niej rozwiązanie nie może ewaluować. Dlatego nie usztywniaj się!

Interesariusze – Nie należy stracić z pola widzenia kluczowych osób i ich potrzeb, dla których dostarczamy produkt czy usługę. Należy zapewnić ciągłe zaangażowanie biznesu.

Najpopularniejszym frameworkiem Agile jest Scrum, dzięki któremu zespoły mogą z powodzeniem rozwiązywać złożone problemy adaptacyjne w sposób produktywny i kreatywny wytwarzając produkty o najwyższej możliwej wartości.

Czy bycie Agile, stosowanie Scrum jest proste? Zasady są lekkie i łatwe do zrozumienia, jednak trudniejsze w opanowaniu. Zwinne praktyki pozwalają odkryć nieefektywności w zarządzaniu i wytwarzaniu, które można poprawić i doskonalić.

Szkolenia powiązane z tematem

Czym zajmuje się Asseco?
Jakie są nasze mocne strony?
Poznaj jakość Asseco