WSPIERAMY W POZYSKANIU FUNDUSZY NA DZIAŁANIA SZKOLENIOWE I DORADCZE

WSPIERAMY W POZYSKANIU FUNDUSZY NA DZIAŁANIA ROZWOJOWE PRACOWNIKÓW W ORGANIZACJI

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Już od początku 2020 roku każdy pracodawca zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę będzie mógł skorzystać z dofinansowania działań rozwojowych w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Budżet na rok 2020 to ponad 246 mln złotych rozłożonych na 16 województw.

Oferujemy Państwu kompleksowe wsparcie w zakresie pozyskania funduszy na działania szkoleniowe oraz egzaminy w Asseco Data Systems, dzięki czemu będziecie mogli Państwo zredukować swój budżet rozwojowy nawet do 100%! Zapraszamy Państwa do skorzystania z naszej oferty szkoleniowej, przy wykorzystaniu dofinansowania z KFS.

Środki przyznawane są według kolejności zgłoszeń! Zachęcamy do szybkiej decyzji, gdyż zainteresowanie jest duże!

Kto może skorzystać z dofinansowania?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy to mechanizm finansowy który pozwala na dofinansowanie szkoleń i egzaminów pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w mikro, małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstwach, posiadających jednostkę organizacyjną na terenie Polski. Decyzję o uzyskaniu środków na kształcenie swojej kadry uzyskacie Państwo w krótkim czasie – maksymalnie do 30 dni od dnia złożenia aplikacji we właściwym dla swojej siedziby Powiatowym Urzędzie Pracy.

Wartość dofinansowania

Wartość otrzymanego dofinansowania jest uzależniona od wielkości przedsiębiorstwa:

  • mikrofirmy (zatrudniające od 1 do 10 osób, a których obrót nie przekracza 2mln € rocznie) otrzymają 100% dofinansowania;
  • małe, średnie i duże przedsiębiorstwa uzyskają 80% dofinansowania. Pozostałe 20% wartości szkoleń firma pokrywa we własnym zakresie.

Środki KFS przekazane pracodawcom stanowić będą pomoc de minimis (rodzaj wsparcia udzielanego przedsiębiorcom ze środków publicznych, którego maksymalna wielkość z różnych źródeł nie może przekroczyć 200 tys. euro w okresie 3 kolejnych lat). Co do zasady maksymalna kwota wsparcia na osobę w ciągu roku: do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia, czyli około 12 tys. zł. Nie ma też znaczenia, na jaki rodzaj umowy o pracę zatrudnieni są pracownicy.

Jakie działania mogą być dofinansowane?

Dofinansowanie przeznaczone jest na pokrycie kosztów szkoleń pracowników wynikających z potrzeb Państwa firmy. Terminy realizacji szkoleń będą określone w aplikacji zgłoszeniowej i mogą zostać rozłożone na cały rok 2020. Będzie także istniała możliwość ich zmiany w przyszłości o ile zaistnieje taka potrzeba.

Co należy zrobić aby uzyskać dofinansowanie?

  • Kontakt z nami w celu ustalenia potrzeb rozwojowych organizacji.
  • Przygotowanie dokumentów aplikacyjnych przy naszym wsparciu. Aplikacja to prosty dokument zawierający informacje o wybranych tematach szkoleniowych / egzaminach oraz uzasadnienie potrzeby wykorzystania dofinansowania.
  • Złożenie wniosku aplikacyjnego we właściwym Powiatowym Urzędzie Pracy.
  • Realizacja działań rozwojowych z Asseco Data Systems.
  • Rozliczenie wniosku aplikacyjnego przy naszym wsparciu.

Kontakt

Zapraszamy Państwa do kontaktu z naszym Działem Sprzedaży, aby uzyskać więcej informacji na temat dofinansowania:

telefon +48 801 30 30 30 telefon szkolenia@assecods.pl