Menu
Zamknij menu
Zaloguj się
Asseco Academy » Usługi dla biznesu » Usługi doradcze

Usługi doradcze

Pomożemy Ci w usprawnieniu Twojej firmy poprzez szkolenia z najlepszych dobrych praktyk i metodyk, ale również będziemy Cię wspierać w przeprowadzeniu realnej zmiany i pokażemy jak zastosować zdobytą wiedzę i umiejętności w Twoim środowisku pracy. Zobacz w czym możemy Ci pomóc.

W czym wspieramy?

Usprawniając swoją organizację często sięgamy po najlepsze dobre praktyki, czy metodyki.
Chcąc je wdrożyć uczestniczymy w szkoleniach, dzięki którym pozyskujemy wiedzę i umiejętności.
Aby wydatki na szkolenia przekuć w realną inwestycję, konieczny jest do wykonania kolejny krok, czyli
wprowadzenie zmiany, zastosowanie nabytych umiejętności w środowisku pracy.

Wartość przez zarządzanie usługami

Tworzenie wartości każdego dnia poprzez dostarczanie przewidywalnych usług, zgodnych z wymaganiami biznesowymi. ITIL® 4 dostarcza operacyjny model działania dostawcy cyfrowych usług obejmujący szeroki kontekst doświadczeń klientów (CX), strumieni wartości i cyfrowej transformacji, oraz adaptuje popularne sposoby pracy, takie jak Agile, DevOps i Lean.

Wysokowydajna organizacja DevOps

Dzięki wysokowydajnej organizacji IT mamy do czynienia z wdrażaniem zmian w systemach IT i usługach 208 razy częściej, 106 razy szybciej. Zgłaszanych jest 7 razy mniej awarii po wdrożeniu, a przywrócenie systemu następuje 2604 razy szybciej. To dane z corocznego badania State of DevOps jednocześnie wizja radykalnego przyspieszenia biznesu. Zdolność do szybkiego dostarczania klientom funkcjonalności oprogramowania jako integralnej części cyfrowej usługi ma decydujące znaczenie dla sukcesu na rynku. DevOps jest kluczem do opanowania tych możliwości.

Tradycyjne zarządzanie projektami

Podejmowanie przedsięwzięć wymaga systematycznego podejścia do ich realizacji. Dokonuje się tego organizując je w projekty lub programy. Pomocne w tym są sprawdzone metodyki zarządzania projektami i programami oraz standardy zarządzania. Na naszych szkoleniach uczestnicy poznają metody zarządzania różnymi przedsięwzięciami, ale sukces zależy od właściwego zastosowania ich w praktyce. Pomagamy we właściwym wykorzystaniu metod zarządzania dostosowujące je do konkretnych potrzeb organizacji oraz wielkości i złożoności samego projektu.

Być zwinnym

Podstawowym dążeniem wielu organizacji jest działanie zwinnie i bycie zwinnym. Pomagają w tym metody określane powszechnym terminem Agile. Obecnie wiele organizacji albo jest, albo planuje przeprowadzenie transformacji Agile. Wspieramy w tym naszych klientów pracując z nimi na poziomie zespołów, dzieląc się wiedzą na temat dobrych praktyk oraz posiadanym doświadczeniem.

Kultura Lean

Osiągnięcie doskonałości operacyjnej dzięki kulturze zorientowanej na klienta. Lean polega na maksymalizacji wartości dla klienta poprzez szersze spojrzenie na cały strumień wartości. Lean IT tworzy podstawę dla zwinnego i dynamicznego sposobu pracy DevOps. Wspiera ustawiczne doskonalenie w modelu ITIL® 4, poprzez identyfikacje i eliminowanie marnotrawstwa. Zwiększa wydajność organizacji poprzez tworzenie większej wartości, przy mniejszej ilości zaangażowanych zasobów.

Jak pracujemy?

Pracujemy w modelu: Wyzwanie – Pogłębienie – Rozwiązanie – Prototypowanie – Zmiana.
Czerpiemy z najlepszych wzorców, czyli z modelu DMAIC SixSigma (Define, Measure, Analyze,
Imrove, Control) i Design Thinking (Empathize, Define, Ideate, Prototype, Test).

1.
Wyzwanie
Kick-off projektu. Poznajemy się i przedstawiamy nasz sposób pracy. Ustalamy stan AS IS. Definiujemy wyzwanie – cel, który ma zostać osiągnięty. Określamy zakres analizy. Wskazujemy kluczowych interesariuszy i ich wsparcie. Pytamy „dlaczego?”. Zaczynamy!
2.
Pogłębienie
Prowadzimy moderowany warsztat, na którym analizujemy zidentyfikowane wyzwania w oparciu o wywiady i dostępne dane. Szukamy, gdzie boli, dochodząc do sedna sprawy. Przygotowujemy hipotezy. Gdy zajdzie potrzeba, cały zespół przechodzi intensywny trening z najlepszych praktyk w danym temacie.
3.
Rozwiązanie
Wymieniamy się pomysłami i ideami. Na tym etapie wszystkie pomysły są cenne i warte uwagi zespołu. Wypracowujemy propozycje rozwiązań i wybieramy te najlepiej rokujące.
4.
Prototypowanie
Tworzymy prototyp. Tam, gdzie ma to zastosowanie testujemy go „na ludziach”, zbieramy feedback i poprawiamy
5.
Zmiana
Wierzymy, że nie da się zmienić organizacji od zewnątrz. Organizacja sama musi tego chcieć. Gdy zmiany są gotowe do implementacji, naszą rolą jest wparcie w utrwaleniu zmiany i zakorzenieniu jej w kulturze organizacyjnej.

Zobacz dostępne usługi doradcze

W Asseco Academy kwestionujemy status quo, burzymy bariery, myślimy inaczej. Łączymy ludzi, procesy i technologie. Przyspieszamy cyfrową i organizacyjną transformację organizacji naszych klientów.

Budowan nowoczesnego centrum wsparcia użytkownika

Przyspieszamy dostarczanie zmian w usługach

Wsparcie w opracowaniu Dokumentacji Inicjowania Projektu

Opracowanie szablonów dokumentacji projektowej PRINCE2®

Opracowanie celu i zakresu wdrożenia metodyki zarządzania projektami

Zarządzanie ryzykiem w projekcie

Przegląd ITSM 4.0

Budowa katalogu usług

Chcesz z nami porozmawiać?

Zadzwoń do nas: tel. 801 30 30 30

lub