Szkolenia z rozwiązań grupy Asseco / Akademia Certum

ASSECO EIDAS1 Eidas - Identyfikacja elektroniczna i uwierzytelnianie danych - szkolenie elearningowe

Czas trwania:

2 dni / 10 godzin

Typ szkolenia:

ELEARNING Asseco | e-learning
Cena netto: 169,00 zł
Informacje o szkoleniu
Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników wiedzy odnośnie zmian w przepisach dotyczących identyfikacji elektronicznej i uwierzytelniania danych, wprowadzanych w związku z unifikacją tych przepisów w Unii Europejskiej (rozporządzenie eIDAS).
Uczestnicy
 • pracownicy administracji publicznej, uczestniczący lub przewidziani do uczestniczenia w procesie realizacji e-usług w urzędzie,
 • przedstawiciele sektora przedsiębiorców, będącego jedną z przewidywanych grup beneficjentów usług stanowiących przedmiot rozporządzenia,
 • osoby fizyczne zainteresowane korzystaniem z usług zaufania i metod elektronicznej identyfikacji.

Wymagania wstępne
 • podstawowa znajomość obsługi komputera
 • umiejętność poruszania się po oprogramowaniu zgodnym z systemami z rodziny Windows

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
 • Wprowadzenie do szkolenia;
 • Rozporządzenie eIDAS;
 • Elektroniczna identyfikacja;
 • Usługi zaufania;
 • Podpis elektroniczny;
 • Pieczęć elektroniczna;
 • Usługa walidacji podpisów i pieczęci elektronicznych;
 • Kwalifikowany znacznik czasu i długoterminowe przechowywanie kwalifikowanych podpisów i pieczęci elektronicznych;
 • Usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego;
 • Usługa certyfikacyjna uwierzytelniania witryn internetowych.

Terminy szkoleń