PROFESJONALNE ZARZĄDZANIE IT

Profesjonalne zarządzanie IT


Żyjemy w czasach ekscytujących zmian, pełnych możliwości, które na World Economic Forum oficjalnie nazwano „czwartą rewolucją przemysłową”.

Czwarta rewolucja przemysłowa charakteryzuje się transformacją cyfrową otaczającego nas świata oraz fuzją działań ludzi, technologii cyfrowych i zasobów fizycznych. Powstało kompleksowe środowisko biznesowe o rosnącej złożoności i dynamice, w którym dotychczasowe metody rozwiązywania problemów i walki z wyzwaniami nie sprawdzają się. Środowisko to wymaga od organizacji większej zwinności, lepszych możliwości adaptacyjnych oraz gotowości do przyjęcia nowych sposobów pracy.

ITIL® był i pozostaje najpowszechniej stosowanym na świecie podejściem do zarządzania usługami informatycznych i cyfrowymi. Wiele karier zbudowano na ITIL-u. Sukces wielu firm opiera się na ITIL-u. 90% firm z listy Fortune 500 wykorzystuje ITIL. Najnowsza odsłona ITIL®4 jest odpowiedzią na aktualne wyzwania związane z czwartą rewolucją przemysłową. To zbiór najlepszych rynkowych praktyk zarządzania usługami IT i digital przedstawiony w szerokim kontekście doświadczeń klienta (customer experience), strumieni wartości (value streams) i cyfrowej transformacji (digital transformation), obejmujący swym zakresem coraz popularniejsze sposoby działania, takie jak Lean, Agile i DevOps.

Szukasz upgrade’u z ITIL 3 do ITIL 4, by wejść w świat cyfrowych usług? Możesz to zrobić na szkoleniu Transition:
ITIL®4 Managing Professional Transition, czyli cały ITIL 4 na jednym szkoleniu Zobacz szczegóły

Aby uczestniczyć w szkoleniu ITIL®4 Managing Professional Transition i uzyskać prestiżowy tytuł uczestnicy muszą spełniać jeden z poniższych warunków, tj.:

 • Posiadają certyfikat ITIL v3 Expert
 • LUB uzyskały co najmniej 17 kredytów ze szkoleń ITIL v3
 • LUB uzyskały co najmniej 15 kredytów ze szkoleń ITIL v3 i zdobyły certyfikat ITIL 4 Foundation.

Zachęcamy do skorzystania z promocji szkolenia

ITIL 4 Managing Professional Transition organizowanych do 30 czerwca 2021.

Osoba korzystająca z promocji otrzyma dodatkowy rabat na egzamin

w wysokości 350 zł netto.

Sprawdź promocję ITIL 4 MPT
Zaczynasz podróż z ITIL 4? Zacznij ją tu:
ITIL®4 Foundation, czyli początek podróży z ITIL 4 Zobacz szczegóły
ITIL®4 Create Deliver and Support (CDS), czyli “maszynownia” IT I digital Zobacz szczegóły
ITIL®4 Drive Stakeholder Value (DSV), czyli podróż klienta z usługą Zobacz szczegóły
ITIL®4 High-Velocity IT (HVIT), czyli cyfrowa transformacja Zobacz szczegóły
ITIL 4 Direct Plan and Improve (DPI), czyli cyfrowa strategia i jej realizacja Zobacz szczegóły


Zachęcamy do skorzystania z promocji ITIL 4 Bundle, dzięki której każda osoba uczestnicząca

w pakiecie dwóch szkoleń w terminie do 31 marca 2021.

skorzysta z dodatkowego rabatu w wysokości 500 zł netto.

Sprawdź promocję ITIL 4 Bundle

KAŻDA PODRÓŻ MUSI MIEĆ SWÓJ POCZĄTEK

Dla każdej osoby pracującej z usługami IT lub cyfrowymi naturalnym pierwszym krokiem w podróży z modelem usługowym ITIL4 powinna być publikacja i szkolenie ITIL 4 Foundation. Dzięki nim można poznać najważniejsze elementy modelu usługowego, w tym:

 • Definicję usługi z koncepcją współtworzenia wartości;
 • 4 wymiary zarządzania usługami;
 • 5 elementów systemu wartości usług;
 • 6 działań w łańcuchu wartości usług, który jest de facto nowym cyklem życia usługi znanym z wcześniej wersji ITIL;
 • 7 uniwersalnych zasad przewodnich będących łącznikiem pomiędzy ITSM, a Agile, DevOps i Lean.

CREATE, DELIVER AND SUPPORT (CDS)

ITIL 4 ma modułową konstrukcję. Kolejne moduły na ścieżce do tytułu ITIL 4 Managing Professional można eksplorować w dowolnej kolejności, wedle potrzeb i uznania. To jednak moduł ITIL Specialist: Create, Deliver and Support (CDS) definiuje to, co najważniejsze w modelu usługowym, czyli jak działa swoista „maszynownia” IT i digital w zwinnym świecie. To, obok przewodników po praktykach ITIL, lektura obowiązkowa dla każdego specjalisty i lidera IT, który odpowiada za działanie operacyjne usług informatycznych i cyfrowych. CDS obejmuje takie aspekty modelu usługowego jak:

 • 2 generyczne strumienie wartości na bazie których zbudujesz własne strumienie dopasowane do swoich potrzeb;
 • 4 rodzaje struktur organizacyjnych, od historycznych, po współczesne;
 • 5 technik zarządzania popytem, gdy przekracza on możliwości realizacyjne;
 • 10 kroków budowy worganizacji orientacji na klienta;
 • 10 technik ustalania priorytetów pracy.

Posiadacz certyfikatu ITIL Specialist: Create, Deliver and Support (CDS) potrafi:

 • Tworzyć i utrzymywać najlepsze w swojej klasie usługi IT i digital;
 • Zapewnić, by usługi spełniały rosnące wymagania klientów;
 • Utrzymywać usługi na stabilnym poziomie również podczas wprowadzania zmian;
 • Być na bieżąco z nowoczesną technologią i nowymi sposobami pracy (Agile, DevOps, SRE, Lean i inne).

DRIVE STAKEHOLDER VALUE (DSV)

Sukces w modelu usługowym opiera się na całościowym spojrzeniu na podróż klienta i użytkownika z usługą i dostawcą. Wszystko po to, by móc kompleksowo zadbać o satysfakcję klientów i użytkowników z usług cyfrowych i IT. Moduł ITIL Specialist: Drive Stakeholder Value (DSV) jest dedykowany przede wszystkim specjalistom IT odpowiedzialnym za zarządzanie relacjami z klientami, użytkownikami i innymi interesariuszami oraz wzmacnianie wartościowych relacji. Kluczowe poruszane zagadnienia to:

 • 3 podstawowe typy relacji z usługami;
 • 5 zasad service design thinking;
 • 7 kroków podróży klienta od eksploracji rynku po realizacje wartości;
 • 5 zasad Lean;
 • 8 wymiarów kultury.

Osoba, która uzyskała tytuł ITIL Specialist: Drive Stakeholder Value (DSV) potrafi:

 • Wpływać na interesariuszy na wszystkich poziomach;
 • Promować w organizacji kulturę współpracy i przejrzystości działania;
 • Zapewniać, by dostarczane rezultaty odpowiadały zapotrzebowaniu klientów;
 • Tworzyć doświadczenia (customer experience), które zachwycą klientów.

HIGH-VELOCITY IT (HVI)

Informatyka dużej prędkości, transformacja cyfrowa i akceleracja biznesu to tematy przewodnie publikacji i szkolenia ITIL Specialist: High-Velocity IT (HVI). To duża dawka aktualnej wiedzy dla menedżerów i praktyków IT zajmujących się dostarczaniem produktów i usług cyfrowych, zwłaszcza w modelu DevOps. W agendzie m.in.:

 • 3 modele transformacji cyfrowej;
 • 4 cechy organizacji IT wysokiej prędkości (choć istnieje wiele podejść, które można zastosować w tego typu organizacji to jednak dominują 4: Lean, Agile, CI/CD, Resilient);
 • 5 celów transformacji cyfrowej;
 • 5 kluczowych wzorców zachowań w High-Velocity IT.

Posiadacz certyfikatu ITIL Specialist: High-Velocity IT (HVI) potrafi:

 • Odnosić sukces w środowiskach nastawionych na szybkie dostarczanie usług i zmian w usługach;
 • Poprawiać wydajność i usprawniać pracę;
 • Ograniczyć ryzyko podczas szybkiego dostarczania usług i zmian w usługach;
 • Współpracować z zespołami Lean, Agile i DevOps, aby osiągnąć wspólny cel;
 • Wspomagać swoją organizację w transformacji cyfrowej;
 • Rozwijać usługi oparte IT i cyfrowe w swojej organizacji.

DIRECT, PLAN AND IMPROVE (DPI)

Tym modułem powinni się zainteresować specjaliści i liderzy IT zaangażowani w tworzenie organizacji IT, która uczy się i doskonali, mając jednocześnie silny kierunek strategiczny i dążąc do realizacji wspólnego celu. To tutaj znajdziesz odpowiedź na pytanie, ile to jest „just enough control” w zwinnej organizacji. Ponadto poznasz:

 • 4 działania w modelu planowania i oceny;
 • 5 zasad dobrej komunikacji wraz z najlepszymi narzędziami;
 • 7 elementów modelu ciągłego doskonalenia.

Osoba, która uzyskała tytuł ITIL 4 Strategist: Direct, Plan and Improve (DPI) potrafi na poziomie strategicznym:

 • Dostosować się do wspólnej wizji;
 • Propagować kulturę ciągłego doskonalenia;
 • Eliminować marnotrawstwa i zwiększać wydajność;
 • Doskonalić dostarczane rezultaty;
 • Utrzymywać wymagany nadzór (governance);
 • Wspierać zachowanie zgodności (compliance);
 • Minimalizować ryzyko;
 • Optymalizować szanse na sukces.

Skompletowanie certyfikatów ze wszystkich 5 wymienionych tu modułów (Foundation, CDS, DSV, HVIT, DPI) jest nagradzane przyznaniem prestiżowego tytułu ITIL 4 Managing Professional.

Rozpocznij podróż ITIL®4 z Asseco Academy:

Zobacz szkolenia

Zainteresowany? Skontaktuj się z nami

+ 48 801 30 30 30