Autoryzacje

Partner edukacyjny Microsoft na najwyższym poziomie partnerstwa i najszerszych kompetencjach

Od 1997 roku oferujemy autoryzowane szkolenia Microsoft, co stawia nas w gronie najdłużej działających na rynku partnerów edukacyjnych Microsoft. Posiadamy kompetencję Learning na najwyższym poziomie GOLD oraz dzięki kompetencjom naszych trenerów i referencjom od naszych klientów, największą w gronie firm zajmujących sie edukacją liczbę innych kompetencji Microsoft, potwierdzających potencjał w obszarze technologii i produktów tego dostawcy.

od 1997
...
2015

Pierwszy partner edukacyjny Oracle w Polsce

Posiadamy najwyższy poziom partnerstwa z firmą Oracle (Oracle Platinum Partner). Szczycimy się faktem,     iż nasza firma jako jedyna w Polsce posiada status Oracle Approved Education Center, który uzyskaliśmy
w 2002 roku. Uprawnia nas to jako jedynego partnera Oracle w Polsce do samodzielnej realizacji autoryzowanych szkoleń w oparciu o własny, stale rozbudowywany, potencjał.

od 2002
...
2015

Zorientowany na praktyków partner edukacyjny CISCO

Jako jeden z nielicznych podmiotów w Polsce od 2007 roku posiadamy status CISCO Learning Partner. Dysponujemy laboratoriami oraz zespołem certyfikowanych (Certified Cisco Systems Instructor) trenerów, często posiadającymi kompetencje i certryfikacje trenerskie oraz merytoryczne także z zakresu rozwiązań innych producentów. Nasi klienci mogą liczyć na praktyczne podejście naszych trenerów i ich wiedzę wykraczającą poza obszar technologii CISCO.

od 2007
...
2015

Złoty partner NOVELL

Od 2008 roku jesteśmy partnerem szkoleniowym firmy Novell. Należymy do wąskiego grona podmiotów oferujących na polskim rynku autoryzowane szkolenia z obszaru produktów Novell, takich jak Open Enterprise Server czy GroupWise prowadzone przez doświadczonych certyfikowanych trenerów (Certified Novell Instructor).

od 2008
...
2015

Złoty partner SUSE

Od 2008 roku oferujemy autoryzowane szkolenia dotyczące rodziny produktów SUSE Linux. Nasz zespół trenerów (Certified Novell Instructor) to przede wszystkim osoby, które mając doświadczenie w obszarze rozwiązń opartych o SUSE, są ekspertami w zakresie heterogenicznych rozwiązaniach sieciowych, posiadającymi certyfikację trenerską i merytoryczną także w obszarze rozwiązań innych producentów.

od 2008
...
2015

Jedyny w Polsce partner edukacyjny firmy Altova

Od 2010 roku jako jedyni w Polsce dostarczamy autoryzowane szkolenia dotyczące niezależnych od platformy i bazujących na standardach produktów wspomagających wytwarzanie oprogramowania firmy Altova, takich jak MapForce, StyleVision, Umodel czy XML Spy (wiodące narzędzie deweloperskie dla technologii opartych o XML). www.altova.com

od 2010
...
2015

Wieloletni partner Autodesk

Od 2011 roku jesteśmy autoryzowanym centrum szkoleniowym firmy AutoDESK (Authodesk Autorized Training Center), a nasze szkolenia prowadzone są przez autoryzowanych trenerów, w oparciu o zatwierdzone przez firmę AutoDesk programy nauczania oraz oficjalne podręczniki szkoleniowe tej firmy.

od 2011
...
2015

Wieloletni partner EXIN

Od 2009 roku jesteśmy akredytowanym dostawcą szkoleń (ATP – Accredited Training Provider)
oraz akredytowanym centrum egzaminacyjnym (AEC - Accredited Examination Center) jako partner
EXIN – jednego z wiodących na świecie dostawców niezależnej certyfikacji i akredytacji w obszarze zarządzania informacją. Dzięki temu realizujemy akredytowane szkolenia z zakresu ITIL® oraz zarządzania projektami Prince2®, które są prowadzone w oparciu o akredytowanych trenerów i materiały szkoleniowe.

od 2009
...
2015

Wyłączny partner digital publishing AG w Polsce

Od 2010 roku jesteśmy wyłącznym partnerem w Polsce firmy digital publishing AG, która jest pionierem na rynku komputerowych szkoleń językowych z bogatym doświadczeniem w realizacji usług dla ponad 7 mln klientów w ponad 1500 międzynarodowych korporacjach korzystających z platformy językowej SPEEXX. Szkolenia realizowane w oparciu o rozwiązanie SPEEXX pozwala na skuteczne skrócenie czasu nauki języka obcego z 9 do 6 miesięcy na jednym poziomie.

od 2010
...
2015