Szkolenia IT / Microsoft

MS-500T01-MS-500T04 Security Administrator

Czas trwania:

4 dni / 32 godzin

Typ szkolenia:

TRADITIONAL Tradycyjne
Cena netto: 3 500,00 zł

Gwarancje:

Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego
Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia
Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta
< Powrót

Szkolenie autoryzowane

szkolenie-logo
Informacje o szkoleniu

The four-day MS-500T01-MS-500T04 Security Administrator training (exam MS-500) includes the following modules:

 • Course MS-500T01: Managing Microsoft 365 Identity and Access
 • Course MS-500T02: Implementing Microsoft 365 Threat Protection
 • Course MS-500T03: Implementing Microsoft 365 Information Protection
 • Course MS-500T04: Administering Microsoft 365 Built-in Complianc

 

Benefits:
After completing this course, students should be able to:

MS-500T01:

 • Administer user and group security in Microsoft 365.
 • Manage passwords in Microsoft 365.
 • Describe Azure Identity Protection features.
 • Plan and implement Azure AD Connect.
 • Manage synchronized identities.
 • Plan implement federated identities.
 •  Describe and use conditional access.

MS-500T02:

 • Describe cyber-attack threat vectors.
 • Describe security solutions for Microsoft 365
 • Use Microsoft Secure Score to evaluate your security posture.
 • Use the Security Dashboard in the Microsoft Security & Compliance center.
 • Configure various advanced threat protection services for Microsoft 365.
 •  Configure Advanced Threat Analytics.
 • Plan and deploy Mobile Device Management.

MS-500T03:

 •  Implement information rights management.
 • Secure messages in Office 365.
 •  Configure Data Loss Prevention policies.
 • Deploy and manage Cloud App Security.
 •  Implement Azure information protection for Microsoft 365.
 • Implement Windows information protection for devices.

MS-500T04:

 •  Plan and deploy a data archiving and retention system.
 • Perform assessments in Compliance Manager.
 •  Manage email retention through Exchange.
 • Conduct an audit log investigation.
 • Create and manage an eDiscovery investigation.
 • Manage GDPR data subject requests.

 

Prerequisites:
Learners should start this course already having the following skills:

 • Basic conceptual understanding of Microsoft Azure.
 •  Experience with Windows 10 devices.
 • Experience with Office 365.
 • Basic understanding of authorization and authentication.
 • Basic understanding of computer networks.
 •  Working knowledge of managing mobile devices.
Zagadnienia poruszane podczas szkoleniaMS-500T01: Managing Microsoft 365 Identity and Access

 • Module 1: User and Group Security
 • Module 2: Identity Synchronization
 • Module 3: Federated Identities
 • Module 4: Access Management

MS-500T02: Implementing Microsoft 365 Threat Protection

 • Module 1: Security in Microsoft 365
 • Module 2: Advanced Threat Protection
 • Module 3: Threat Intelligence
 • Module 4: Mobility

MS-500T03: Implementing Microsoft 365 Information Protection

 • Course Outline
 • Module 1: Information Protection
 • Module 2: Data Loss PreventionT
 • Module 3: Cloud Application Security

MS-500T04: Administering Microsoft 365 Built-in Compliance

 • Module 1: Archiving and Retention
 • Module 2: Data Governance in Microsoft 365
 • Module 3: Managing Search and Investigations
Gwarancja terminu szkolenia

Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną http://szkolenia.assecods.pl/HarmonogramSzkolen.


Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego

Program Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego daje Klientom możliwość bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniu, dzięki czemu Klient może zweryfikować jakość świadczonych usług przez Asseco Data Systems i bezpośrednio zapoznać się z ofertą przed podjęciem decyzji o inwestycji w rozwój umiejętności własnych lub swoich pracowników.


Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

Program Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia daje Klientom możliwość dostosowania tematyki wybranego szkolenia do własnych potrzeb i oczekiwań, tak aby podczas szkolenia koncentrować się wyłącznie na dostarczaniu wiedzy i umiejętności dokładnie takich, jakich potrzebują jego uczestnicy. Zakres dopasowanego szkolenia może zostać również uzupełniony o tematykę wychodzącą poza zakres szkolenia pierwotnego dotyczącą choćby specyfiki architektury teleinformatycznej lub procedur administracyjnych funkcjonujących w środowisku Klienta bądź analizy przypadku z obszaru codziennej pracy zawodowej w biznesowym otoczeniu Klienta.


Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.


Terminy szkoleń